Futura Plus

 

 

Sednica skupštine akcionara društva Futura plus ad Beograd održaće se 29.juna 2018.godine
sa početkom u 10:00h u prostorijama Društva u Petra Kočića 10 u Zemunu.

 
Kiosci privrednog društva Futura plus ad Beograd poseduju video- audio nadzor.