Futura Plus

 

 

Sednica skupštine akcionara društva Futura plus ad Beograd održana je 20.juna 2017.godine
sa početkom u 14:00h u prostorijama Društva u Petra Kočića 10 u Zemunu.

 
Kiosci privrednog društva Futura plus ad Beograd poseduju video- audio nadzor.